دوستانی که قصد مهاجرت دارند گواهینامه های بین المللی به زبان انگلیسی می باشد و نیاز به ترجمه ندارند

رزرو وقت و ثبت نام در کلاس های آموزشی با واریز بیعانه امکان پذیر است

شماره کارت 6037997500994042 مریم مظفری نیا و با ارسال فیش واریزی ثبت نام خود را قطعی نمایید و جهت تعیین وقت تماس حاصل نمایید